Advokatforsikring

Med virkning fra 1. januar 2023 har yrkesaktive (ordinært medlemskap og redusert stilling) medlemmer av Akademikerforbundet advokatforsikring inkludert i kontingenten. Fra 1. august 2023 gjelder forsikringen også for yrkesaktive medlemmer av Skatterevisorenes Forening.

Advokatforsikring_153777597_l.jpg

Med advokatforsikring får du:

 • Advokatbistand innenfor bestemte rettsområder, også før en eventuell tvist.
 • Hjelp til å utforme kontrakter, f.eks. samboerkontrakt.
 • Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat.
 • Dekket 20 timer juridisk rådgivning innenfor hvert forsikringsår.
 • Rådgivning og full dekning av juridiske kostnader opp til 3 millioner kroner, dersom saken må løses i rettssystemet.
 • Dekket dine og motpartens saksomkostninger.
 • Advokathjelp for deg, samboer/ektefelle, og barn under 20 år med samme folkeregistrerte adresse.

Advokatforsikring bidrar til å:

 • Senke terskelen for å få advokatbistand
 • Sikre rettssikkerheten til medlemmet
 • Ufarliggjøre det å ta kontakt
 • Gjøre det økonomisk overkommelig å få advokathjelp

Spørsmål og svar