Forsikringsleverandører

Akademikerforbundets medlemsforsikringer er plassert i følgende forsikringsselskaper:

Tryg

 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring
 • Behandlingsforsikring
 • Barneforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Private skadeforsikringer

Storebrand

 • Livsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Kritisk Sykdom

Nordic Benefits

 • Tannhelseforsikring

Help Forsikring

 • ID-tyveri og WebHelp (Studentpakken)