Forsikringsleverandører

Akademikerforbundets medlemsforsikringer er plassert i følgende forsikringsselskaper:

Tryg

 • Innboforsikring
 • Behandlingsforsikring
 • Barneforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Private skadeforsikringer
 • Studentpakken

Protector

 • Livsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Kritisk Sykdom

Gouda

 • Reiseforsikring

Legal Insurance Group

 • Advokatforsikring