Ansvarsforsikring psykolog

Akademikerforbundets ansvarsforsikring dekker ansvarsområder som ikke omfattes av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), og er derfor en viktig tilleggsforsikring for deg som er psykolog.

119224568_psykolog.jpg

Forsikringen dekker blant annet:

  • Erstatningskrav som ikke er omfattet av pasientskadeloven
  • Oppreisning til pasienter med
    inntil kr 200 000
  • Rettshjelp med inntil kr 300 000
  • Fagansvar for skade utenfor Norge
  • Kontoransvar 

Behandling som ikke er omfattet av pasientskadeloven

Hvis du benytter behandlingsmetoder som ikke krever autorisasjon vil dette dekkes av ansvarsforsikringen så lenge det foreligger et erstatningsansvar. NPE dekker kun skader som skjer i forbindelse med behandling som krever autorisasjon. 

Oppreisning til pasienter

Forsikringen kan gi pasienten erstatning for ikke-økonomiske tap, såkalt oppreisning. Slike krav kan pasienten stille i tillegg til et krav om erstatning som følge av feilbehandling.

Rettshjelp

Forsikringen omfatter rettshjelpsdekning for skader som skjer under autorisert behandling omfattet av pasientskadeloven. Forsikringssum er inntil kr 300 000.

Fagansvar utenfor Norge

Fagansvar for skade på personer som oppstår på reise eller midlertidig opphold utenfor Norge, er omfattet av forsikringen. Dette dekkes ikke av NPE som er begrenset til å gjelde fagansvar kun i Norge. Forsikringssum er inntil kr 10 millioner og egenandelen ved skade kr 5 000.

Kontoransvar

Forsikringen omfatter kontoransvar, altså det rettslige erstatningsansvaret i egenskap av eier eller bruker av fast eiendom som benyttes i virksomheten. 

Kan kjøpes av alle

Ansvarsforsikringen kan brukes av alle medlemmer som praktiserer som psykolog uavhengig av om man har driftsavtale eller ikke. Det samme gjelder studenter som skal i praksis utenlands.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Les mer om Norsk Pasientskadeerstatning på deres websider www.npe.no.

Se vilkår for forsikringen her.