Livs- og uføreforsikring

I tillegg til grunnforsikringen som er inkludert i medlemskapet, kan du kjøpe ekstra livs- og/eller uføreforsikring til deg og din ektefelle/samboer. Rimeligere og bedre enn gjeldsforsikring!

livsforsikring.jpg

Livsforsikring

Har du familie, eventuelt andre som er avhengige av deg og din inntekt, har du behov for en livsforsikring eller en dødsrisikoforsikring (som den ofte omtales). Hvis du eller en av familiens forsørgere dør, forsvinner en viktig del av husholdningsinntektene.

Man kan aldri være forberedt på et dødsfall, men du kan forsikre deg – slik at økonomien ikke setter grenser i en allerede vanskelig situasjon. En livsforsikring gir etterlatte en engangsutbetaling som trygger økonomien og kan brukes fritt etter eget ønske og behov. 

Forsikringen er ikke direkte knyttet opp mot lånet, og gir derfor langt større handlefrihet enn en gjeldsforsikring. 

Hvor stor forsikringssum du har behov for, avhenger av flere faktorer, blant annet:

  • Hvilken sivilstand du har (singel, gift, samboer, enslig forsørger)
  • Størrelsen på inntekt(ene)
  • Reell formue
  • Samlede lån
  • Antall barn og alderen på dem
  • Om du eller partner har barn fra tidligere forhold

Vår livsforsikring er blant markedets aller rimeligste. Kjøper du forsikringen privat, koster den gjerne mange ganger så mye.

Du kan velge mellom kr 1 488 336 (12G), kr 2 976 672 (24G) eller kr 4 465 008 (36G) i forsikringssum. 

Uførekapitalforsikring

Hvis du skulle bli varig ufør, vil inntekten din reduseres med minimum en tredjedel, ofte vesentlig mer frem til pensjonsalder. De fleste er ikke klar over de økonomiske utfordringene uførhet kan medføre. Gjeld og andre faste utgifter skal fortsatt betales. 

Uførekapitalforsikring gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. 

Forbundets uføreforsikring er blant markedets aller rimeligste. Når du sammenligner med prisen på tilsvarende forsikring kjøpt direkte i forsikringsselskapene, vil du se at du kan gjøre store besparelser ved å velge vår uføreforsikring.

Du kan velge mellom kr 1 488 336 (12G), kr 2 976 672 (24G) eller kr 4 465 008 (36G) i forsikringssum.

For å kjøpe disse forsikringene er det en forutsetning at du ikke har reservert deg mot den obligatoriske grunnforsikringen.

Spørsmål og svar